Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2018

dirtyapple
jest taka praca, w której czujesz się jakbyś grała w orange is the new black. tylko na serio. przetrwać minuty, godziny, dzień, i tak zleci, że przesiedzisz w pracy bez perspektyw 2 lata. na własne życzenie, bo naiwność jest gorsza niż głupota. na myśl o robocie masz odruch wymiotny ale to nic; wieczorem obejrzysz pluton-to jest dopiero życie. 

September 08 2017

dirtyapple

June 25 2017

dirtyapple
3829 e414
Reposted fromjabandyta jabandyta viaSzczurek Szczurek

June 16 2017

dirtyapple
dirtyapple

April 16 2017

dirtyapple

April 05 2017

dirtyapple
Reposted fromherr-samsa herr-samsa viaSzczurek Szczurek
dirtyapple
7613 8b9c
"[O]kayyyy"
Reposted fromrubinek rubinek viadead-inside dead-inside

March 22 2017

dirtyapple
7936 a89c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaSzczurek Szczurek

March 08 2017

dirtyapple
Reposted fromatranta atranta viascorpix scorpix
dirtyapple
3855 26ea
Reposted fromnazarena nazarena

March 06 2017

dirtyapple
1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuremindx puremindx
dirtyapple

March 02 2017

dirtyapple
1068 1d42 500
Reposted fromfelicka felicka

June 17 2015

dirtyapple
6932 ef81
Reposted fromlejibet lejibet vianoisetales noisetales
dirtyapple
8873 43b9 500
dirtyapple
2913 8950
Reposted fromShini Shini viaarrependimento arrependimento

June 16 2015

7434 c8cf 500

crowma:

Egon Schiele and Gustav Klimt

Reposted fromink ink viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl